Wizyty
Dziś: 49Wszystkie: 2551

Przetarg nieograniczony na wymianę okien piwnicznych oraz okien nad 4 piętrem w budynku Warszawska 30b w Kozienicach

PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na wymianę okien piwnicznych oraz okien nad 4 piętrem w budynku Warszawska 30b w Kozienicach

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien piwnicznych oraz okien nad 4 piętrem w budynku Warszawska 30b w Kozienicach.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Dominik Kolek pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2019r. godz.1000.