Wizyty
Dziś: 44Wszystkie: 2546

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza » Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

1.    Przewodniczący – Tadeusz Błaszczyk

2.    Z-ca Przewodniczącego – Czesław Kowalczyk

3.    Sekretarz -  Halina Szczurska

4.    Członek – Elżbieta Bochnia

5.    Członek – Roman Janeczek

6.    Członek – Halina Kozieł

7.    Członek –Marian Mańturz

8.    Członek – Bożenna Szumlak

9.    Członek  -  Halina Śmietanka