Wizyty
Dziś: 45Wszystkie: 2547

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail:   bodo.radom@gmail.com 

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizowania statutowych działań spółdzielni na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także Ustawy z dnia 16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

5)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7)      Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

8)      Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich