Wizyty
Dziś: 38Wszystkie: 2540

Przetarg nieograniczony na Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku Mickiewicza 1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach.

PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku Mickiewicza 1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku Mickiewicza 1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach.Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Michał Kusio pok. nr 4 tel. 48 614-56-36 lub 48 614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.02.2019r. godz.1000.