Wizyty
Dziś: 34Wszystkie: 2536

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach.

PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych
w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kozienicach.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Michał Kusio pok. nr 4 tel. 48 614-56-36 lub 48 614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.02.2019r. godz.1000.