Wizyty
Dziś: 26Wszystkie: 2528

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku Mickiewicza 1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach”.

PRZETARGI »  Przetarg nieograniczony na „Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku Mickiewicza 1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach”.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3

ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku Mickiewicza 1

do budynku Radomska 56 w Kozienicach”.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej

celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Michał Kusio pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 07.06.2019r. godz.1000.