Wizyty
Dziś: 47Wszystkie: 2549

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie pomiarów oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach

PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na „Wykonanie pomiarów oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie pomiarów oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach, w ramach 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane. ’’

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Dominik Kolek  pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 614-58-74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 03.04.2020r. godz.1000.