Wizyty
Dziś: 35Wszystkie: 2537

Przetarg nieograniczony na „Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy: Hamernicka 6 (7klatek), Nowy Świat 5 (6 klatek), Piaskowa 7 (3 klatki) w Kozienicach’’.

PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na „Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy: Hamernicka 6 (7klatek), Nowy Świat 5 (6 klatek), Piaskowa 7 (3 klatki) w Kozienicach’’.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na

„Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy: Hamernicka 6 (7klatek),                         

Nowy Świat 5 (6 klatek), Piaskowa 7 (3 klatki) w Kozienicach’’.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem

pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest 

Pan Dominik Kolek  pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 614-58-74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 19.03.2020r. godz.1000.